Musik som civilisationens kulturelle sten!

Musik – et universelt sprog

De fleste mennesker forstår eller påskønner musik i en eller anden form, selvom disse former kan fremstå som vidt forskellige. Måske er det netop fordi, at musik kan spænde fra den simpleste rytme til store avancerede koncert og scenestykker, at de fleste kan finde en kategori af musik, der tiltaler dem. Lige fra man bliver født, og nogle mener endda sågar fra inden man bliver født, hører og forstår vi rytmer, toner, sammenhænge og gentagelser i form af akkorder og længere stykker musik. Med alderen bliver vores forståelse større, og med dannelsens af det enkelte menneskes kulturelle præferencer bliver vi også mere specialiserede i hvad der tiltaler os at høre. Når vi kommer i den danske folkeskole, er musik et fag fra de tidligere klasser op helt op igennem folkeskoleundervisningen. Her eksponeres man for de enkelte genre, hvad klassisk musik er, moderne rock- og elektronisk musik, historiske værker og komponister samt en historisk gennemgang af hvordan musik egentlig er sat sammen og taler til os. Vælger man at uddanne sig inden for musik, kan faget tages som et tillægsfag i gymnasiet, og skulle man herefter have ønske om at blive uddannet, klassisk musiker på et eller flere instrumenter, kan Konservatoriet i København tilbyde højt specialiserede uddannelser af høj karat.

Nye måder at lytte til musik

Men så besværligt er musik nu ikke for de fleste. De fleste mennesker påskønner musik som deres valgte form for underholdning igennem livet, og flere har de samme referencer for, hvilken type musik de kan lide igennem hele livet. Med Streaming teknologien via internettet har vores måde at købe, lytte og ønske musik på ændret radikalt. Hvor man før købte musik på fysiske medier som LP’erne, kassettebånd, CD’er, Videofilm, etc., er streamingtjenester som Yousee, Spotify, iTunes og mange andre websites i dag stedet, hvor man henter sin musik. Foruden det enorme udbud af musik, har musikbranchen mulighed for at se, hvad der lyttes til og dermed interessere lytteren for ny musik, som brugeren måske ikke kendte til før.

  • Musik udvikles konstant og er i dag kommercialiseret mere end nogen sinde. Klassisk musik kan hentes gratis via streamingtjenester eller radio, der også er blevet gjort globalt. Interesserer man sig for alverdens musikgenrer, bands, opera eller indisk guitar-seance, findes det på nettet, tilgængelig på en Smartphone via en App, og man kan herefter streame nye oplevelser direkte ind i sine hovedtelefoner. Fordelen er, at som forbruger af musik får man en ny oplevelse, man ikke viste fandtes. Det negative aspekt er, at marketingsfirmaer og komponister kan danne sig meninger om, hvad og hvor der skal spilles musik og direkte komponere popmusik, der tiltaler flertallet af lyttere, og de snævre og smalle musikgenrer bliver dermed sat til side til fordel for, hvad størsteparten ønsker at høre.
groovy