Automatiser og få tid til at nyde musikken

Livet i de moderne virksomheder og organisationer er travlt og hektisk. Ja, faktisk er stress et problem i mange virksomheder, og ikke alle har en politik for, hvordan de vil tackle stress. Når så mange er ramt af stress, bør der selvfølgelig gøres noget ved det.

Noget af det, der kan arbejdes med, er at automatisere processer i virksomhederne, så medarbejderne får frigjort tid. Den kan I så bruge til fælles aktiviteter med fokus på afstresning – for eksempel at gå til musikarrangementer sammen eller give medarbejderne mulighed for at dyrke deres interesse for musik individuelt.

Automatisk af alle typer processer

Med softwareværktøjer som app udviklingsværktøjet power automate kan I få skabt apps, der kan automatisere et hav af processer i virksomheden. Det gælder administrative rutiner, som kan fylde meget i hverdagen, salgsarbejde, kundekontakt og procedurer for marketing og markedsføring. Med power automate kan en række funktioner automatiseres, så opgaveflows forenkles og effektiviseres – til gavn for medarbejderne, bundlinje og udnyttelse af tiden.

Hvad skal I gå til?

Hvilke former for musikalske events og arrangementer er det så værd at bruge den nyvundne tid til? Ja, det er jo et spørgsmål om smag og behag, men rigtig mange medarbejdere vil nyde at komme til en rockkoncert, til festival – eller for manges vedkommende også til klassiske arrangementer, som de måske ellers ikke lige får sig taget sig sammen til. Det kan være en opgave for medarbejderforeningen at finde ud af, hvad de forskellige medarbejdere foretrækker, så det bedst mulige tilbud kan blive sat sammen til glæde for flest mulige.

groovy